ADOPCJA

ADOPCJA

Ośrodki adopcyjne i opiekuńcze w Bielsku-Białej


Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

ul. Potok 6
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 815-09-84
e-mail: oaobielskoob@poczta.onet.pl
www.eoobielsko.pl

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

tel./fax: (033) 811 7343, (033) 811 7437
e-mail: zpowbielsko@op.pl
www.zpow.bielsko.pl

Dom Dziecka

ul. Lompy 9
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 814 4614

Dom Dziecka

ul. Pocztowa 24
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 814 5657

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku-Białej

ul. Krasińskiego 5a
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax (33) 822 05 29 (we wtorki)
tel. kom. 605463486
e-mail: tppbielsko@gmail.com
www.tpp.org.pl